Preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija

O studiju:

Završetkom preddiplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica drvne tehnologije.

Stručni studij drvne tehnologije daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtijeva suvremeni razvoj drvnoindustrijskih poduzeća. Drvo je izazovan, raznovrstan i obnovljiv prirodni materijal koji predstavlja važan potencijal hrvatskoga gospodarstva. Uporaba novih tehnologija povećava učinkovitost proizvodnje i čini drvnu struku profitabilnom. Zbog svoje sirovinske osnove Republika Hrvatska ima realne mogućnosti povećanja proizvodnje drvnih proizvoda, sve u cilju povećanja prodaje i izvoza finalnih drvnih proizvoda te smanjenja uvoza finalnih drvnih proizvoda.

Kompetencije: Temelji inženjerstva (matamatika, fizika, kemija), osnove poznavanja materijala (anatomija drva, uporaba drva, ostali materijali), osnove tehnoloških svojstava i procesa (tehnološki procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja), računala i primjena računala u proizvodnji (informatika, CAD, CAM, CAP, CIM, NU…), organizacija i ekonomika (integracija znanja za srednji management u poduzećima za preradu drva i proizvodnju namještaja).

Osposobljenost za poslove: Stručni prvostupnik drvne tehnologije biti će osposobljen za vođenje proizvodnje u svim fazama obrade i tehnološkog procesa, za rad u pripremi proizvodnje, planiranju proizvodnje, kontrolu kvalitete proizvoda i proizvodnje. Posebna će znanja imati u primjeni računala u konstruiranju, terminiranju proizvodnje, te uvođenju i programiranju složenih procesa uz podršku računala. Poslovi stručnog prvostupnika drvne tehnologije ne poklapaju se s poslovima prvostupnika i magistara drvne tehnologije.

Pristupnicima na stručnom studiju drvne tehnologije bit će omogućena horizontalna pokretljivost unutar područja biotehničkih znanosti te između europskih sveučilišta s kojima Sveučilište u Zagrebu ili Fakultet šumarstva i drvne tehnologije ima potpisan ugovor o suradnji.

Studij završava prikupljanjem 180 ECTS bodova odnosno polaganjem svih propisanih ispita, obavljenom stručnom praksom te izrađenim završnim radom u obliku individualnoga pisanog rada.

Izvor: https://www.sumfak.unizg.hr/hr/studiji/studij-drvne-tehnologije/preddiplomski-strucni-studij/

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci i Centar kompetencija VSŽ su sa Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu potpisali Sporazum i Ugovor o pokretanju dislociranog preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FŠDT), od akademske godine 2020./2021. u Vinkovcima. Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci sufinanciraju dislocirani stručni studij FŠDT a Centar kompetencija VSŽ zadužen je za organizaciju praktične nastave na lokacijama lokalnih tvrtki, koje su iskazale interes.

Zaključno s akademskom godinom 2022./2023. preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija upisano je 98 studenata.

STUDENTSKA REFERADA KONTAKT: 

Danijela Piršljin Bunjevčević, dipl.iur. – voditeljica Studentske referade

tel.: +385 1 2352 400 

fax.: +385 1 2352 496

e-mail: studref@sumfak.hr

e-mail: dpirsljin@sumfak.hr

Nermina Nuhić

tel: +385 1 235 2575
email: nnuhic@sumfak.hr   

Mirjana Prša, stručna referentica u Studentskoj referadi

tel.: +385 1 2352 516  

e-mail: mprsa@sumfak.hr

Skip to content