Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR) Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine odnosno Opća uredba o zaštiti podataka počinje se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Opća uredba o zaštiti podataka građana (u daljnjem tekstu: GDPR), na visokom je mjestu prioriteta Europske unije, ali i Republike Hrvatske. Svaki građanin mora imati kontrolu nad svojim osobnim podacima. Prikupljanje i obrada osobnih podataka koje rade tvrtke i javna tijela moraju biti kvalitetno zaštićeni, ali mora se i dobiti privola osobe čiji se osobni podaci obrađuju. Upravo privola korisnika da se svaki od njegovih osobnih podataka smije koristiti je jedan od ključnih elemenata putem kojeg Europska unija želi zaštiti svoje građane.

Ciljevi GDPR-a su sljedeći: usklađivanje zakona o zaštiti podataka u cijeloj Europi, zaštita i osnaživanje osobnih podataka svih građana Europske unije te općenita promjena načina pristupa zaštiti podataka u organizacijama.

GDPR je skup propisa koji, uslijed tehnološkog razvoja i globalizacije, želi zaštititi osobne podatke pojedinca. Cilj GDPR-a jest omogućiti pojedincu veću kontrolu nad osobnim podacima. Znači, od danas svatko ima pravo u svakom trenutku dobiti informaciju koje podatke neka organizacija o njemu ima te dati privolu da se ti podaci obrađuju ili zatražiti “zaborav” tih podataka.

Sve one informacije preko kojih se pojedinca može identificirati, a to su ime, prezime, dob, adresa, rasna i etnička pripadnost, zatim; e-mail, telefonski broj, fotografije, video, financijske i platne informacije, a tu su i genetski, biometrijski i zdravstveni podaci. Budući da je definicija osobnih podataka postavljena vrlo široko tako osobni podatak, u nekim slučajevima, može biti i IP adresa.

GDPR se odnosi na sve. Osim što se odnosi na pojedince kojima daje alat da sami rukovode svojim podacima, odnosi se i na sve članice Europske unije te s primjenom danas kreće u svim zemljama, uključujući i Hrvatsku. Tako sve hrvatske organizacije, institucije i tvrtke koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke moraju klijentima na jednostavan i transparentan način objasniti u koje točno svrhe koriste njihove osobne podatke, kako koriste podatke, kome ih transferiraju, koliko ih čuvaju i slično.

Sukladno obvezama propisanim Općom uredbom za zaštitu podataka Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj dana 09. travnja 2019. godine donio je i objavio Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih i pravnih osoba kojem možete pristupiti putem linka:

https://www.cekom.hr/wp-content/uploads/2024/01/Pravilnik-o-uredjivanju-postupaka-doniranja-i-sponzoriranja-1.pdf

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Filip Županić
GDPR kontakt: zupanic@cekom.hr

Dodatne informacije:
Opća uredba o zaštiti podataka
Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka
Agencija za zaštitu podataka

Skip to content