Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj

 
 
     
Potpisivanje Memoranduma o pristupanju prvoj „Prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje“

U četvrtak 11. listopada 2018. u Žepču (BiH), počelo je potpisivanje Memoranduma o pristupanju prvoj „Prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje“, koje će biti nastavljeno kroz dalju implementaciju projekta competenceNET („Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“) financiranog u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Projekt provodi Razvojna agencija Žepče sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske.Prvi potpisnici memoranduma su Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca (Republika Hrvatska), Katolički školski centar „Don BOSCO“ Žepče, Srednja mješovita škola „Žepče“, LIND – laboratorij za ispitivanje sigurnosti proizvoda u sklopu Agencije ZEDA te Univerzitet u Travniku – Fakultet za tehničke studije. Direktor Centra kompetencija d.o.o., dr.sc. Ivan Ambroš je naglasio važnost potpisivanja memoranduma između BiH, Hrvatske i Crne Gore, „rekavši da su ovo relativno male ekonomije koje ovise od okruženja i samo zajedničkom suradnjom između ovih regija možemo doći do zadovoljavajućih rezultata koji će u budućnosti biti potpora našem gospodarstvu.“Osim potpisivanja Memoranduma, otvoren je i prvi Centar poslovnih kompetencija u BiH, koji će ojačati lokalne resurse Općine Žepče i umrežiti ih sa sličnim centrima zemalja u regiji. Uspostava Centra jedna je od aktivnosti projekta competenceNET čiji je cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća. Centar poslovnih kompetencija u Žepču fokusiran je na razvoj i pružanje specijaliziranih usluga u sektorima drveta i tekstila, dok je poseban prostor ostavljen za kreativce iz IT industrije i freelancer-e.Više informacija o radu i uslugama samih Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci centrikom.org

Izvor slika - Razvojna agencija Žepče.

     
              
     
  Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ohridska 17, 32 100 Vinkovci, HRVATSKA Tel: +385 (0)32 540 685 Fax: +385 (0)75 522 986 email: cekom@cekom.hr Upis u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod brojem Tt-16/4732-3 Član uprave – direktor Ivan Ambroš; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; MBS: 030174879; OIB: 91571971823; Poslovni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN HR3923400091110797840