Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj

 
 
     
Centar kompetencija pristupio Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje

VINKOVCI, 22.10.2018. – U prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije održana je 25. sjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (LPZ VSŽ) na kojoj je Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj primljen u članstvo.

LPZ VSŽ je osnovan 2011. godine kao rezultat dobrih praksi politika zapošljavanja u EU i kao slijednik tadašnjeg Regionalnog vijeća za tržište rada Vukovarsko-srijemske županije osnovanog 2006. godine, a glavni interesi članova unutar LPZ VSŽ usmjereni su na poboljšanje stanja na tržištu rada te na pitanja vezana uz zapošljavanje i nezaposlenost, aktivnu politiku na tržištu rada, sustav strukovnog osposobljavanja i obrazovanja, itd. LPZ VSŽ je nezaobilazan partner u planiranju razvoja ljudskih potencijala i razvoja tržišta rada Vukovarsko-srijemske županije, aktivne politike zapošljavanja na regionalnoj razini i razvoja lokalne zajednice uopće. LPZ VSŽ daje preporuke i mišljenja iz područja rada, zapošljavanja i obrazovanja, unaprjeđuje suradnju dionika na tržištu rada, promovira partnerstvo kao kvalitetan način rješavanja problema usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada te donosi i prati provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije. LPZ VSŽ, kao tijelo, ali i njegovi pojedinačni članovi, potiču i sudjeluju u projektima usmjerenim na razvoj ljudskih potencijala. LPZ VSŽ svoju viziju i misiju ostvaruje jačanjem kapaciteta LPZ-a i stvaranjem preduvjeta za njegov kvalitetan rad, jačanjem utjecaja i prepoznatljivosti rada LPZ-a u lokalnoj zajednici, implementacijom Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije u cilju poticanja razvoja tržišta rada VSŽ te razvojem regionalne i međudržavne suradnje s drugim partnerstvima vezanim uz politiku tržišta rada.

LPZ VSŽ ima 28 aktivnih članova: Vukovarsko-srijemska županija, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Grad Vukovar, Grad Vinkovci, Grad Ilok, Grad Županja, Razvojna agencija Vukovar d.o.o. VURA, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o., Otočka razvojna agencija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar, Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, PRONI Centar za socijalno podučavanje, Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika VSŽ (2 predstavnika/ce – Općina Ivankovo, Općina Drenovci), Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, ogranak VSŽ (2 predstavnika/ce – Ekonomska škola Vukovar i Zdravstvena i veterinarska škola Vinkovci, Lokalna akcijska grupa Bosutski niz, Lokalna akcijska grupa Srijem, Lokalna akcijska grupa Šumanovci, Učilište STudium, Pučko otvoreno učilište Vinkovci, Hrvatska udruga poslodavaca, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska udruga sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati.

     
              
     
  Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ohridska 17, 32 100 Vinkovci, HRVATSKA Tel: +385 (0)32 540 685 Fax: +385 (0)75 522 986 email: cekom@cekom.hr Upis u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod brojem Tt-16/4732-3 Član uprave – direktor Ivan Ambroš; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; MBS: 030174879; OIB: 91571971823; Poslovni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN HR3923400091110797840