Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj

 
 
    
Sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj je specijalizirani poslovni subjekt koji provodi istraživačke projekte razvojnog ili proizvodnog karaktera i razvija kompetencije u području bioekonomije te s kojim drugi poslovni subjekti mogu ugovoriti usluge istraživanja i razvoja.

Usmjeren je na razvojna i primijenjena istraživanja i njihovu komercijalizaciju te potporu i jačanje intelektualnog vlasništva unutar specifičnog tematskog područja bioekonomije u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020.

Misija: Održivi razvoj, zaštita okoliša i povećanje konkuretnosti kroz projekte istraživanja, razvoja i inovacija.

Ciljevi:  
 • povećanje zaposlenosti,
 • povećanje prihoda i izvoza finalnih proizvoda,
 • primjena suvremenih tehnologija,
 • prijenos znanja i tehnologija kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama,
 • razvoj novih proizvoda visoke dodane vrijednosti i visokog stupnja finalizacije,
 • unaprjeđenje kvalitete proizvoda i procesa proizvodnje,
 • jačanje suradnje između šumarstva i drvne industrije,
 • usavršavanje i edukacija,
 • dizajn i brendiranje,
 • internacionalizacija

 •      
                
       
    Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ohridska 17, 32 100 Vinkovci, HRVATSKA Tel: +385 (0)32 540 685 Fax: +385 (0)75 522 986 email: cekom@cekom.hr Upis u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod brojem Tt-16/4732-3 Član uprave – direktor Ivan Ambroš; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; MBS: 030174879; OIB: 91571971823; Poslovni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN HR3923400091110797840