Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj

 
 
     
Temeljem članka 75.-83. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj ne smije sklopiti ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izmjene pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2018.

Izmjene i dopune Plana nabave 2018.

Registar ugovora 2017.

Izjava o donacijama za 2017.g.

Pravilnik o uređivanju postupaka doniranja i sponzoriranja.
     
              
     
  Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ohridska 17, 32 100 Vinkovci, HRVATSKA Tel: +385 (0)32 540 685 Fax: +385 (0)75 522 986 email: cekom@cekom.hr Upis u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod brojem Tt-16/4732-3 Član uprave – direktor Ivan Ambroš; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; MBS: 030174879; OIB: 91571971823; Poslovni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN HR3923400091110797840