English
Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj     
Na prostoru Vukovarsko-srijemske županije postoje vrijedni prirodni resursi, međutim ne postoje znanstveno-istraživački kapaciteti koji mogu zadovoljiti razvojne potrebe gospodarstva. Stoga je neophodno uspostaviti kontinuirani prijenos znanja i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti gospodarstva i pametnog korištenja svog ekonomskog potencijala lokalno raspoloživih resursa.

Promicanjem poslovnih ulaganja u inovacije i istraživanja, razvojem veza i sinergija između poduzeća, istraživačkih razvojnih centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološkim povezivanjem, jačanjem, primijenjenim istraživanjem i umrežavanjem Centar kompetencija doprinosi povećanju aktivnosti istraživanja i razvoja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Centar kompetencija ima za zadaću prijenosom znanja i tehnologija, koristeći postojeće znanstveno-istraživačke kapacitete, omogućiti korištenje svog ekonomskog potencijala lokalno raspoloživih resursa u cilju zapošljavanja i povećanja prihoda za pametan, održiv i uključiv gospodarski rast.
     
              
     
  Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ohridska 17, 32 100 Vinkovci, HRVATSKA Tel: +385 (0)32 540 685 Fax: +385 (0)75 522 986 email: cekom@cekom.hr Upis u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod brojem Tt-16/4732-3 Član uprave – direktor Ivan Ambroš; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; MBS: 030174879; OIB: 91571971823; Poslovni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN HR3923400091110797840